Vombsjön

YAFK har en båt i Vombsjön till medlemmarnas förfogande. YAFK tillhandahåller båten, ej fiskekorten. För att få fiska så måste ni lösa fiskekort antingen för den SÖDRA sidan genom hemsidan Fiskekort.se eller för den NORRA sidan där Vombfiske har uthyrning av sina båtar (Följ länk ovan eller så kommer det en karta längre ner var ni kan hitta dem) Det går bra att fiska i hela sjön men då krävs två fiskekort. Ett för SÖDRA sidan och ett för NORRA sidan. 

Hur hittar man då till vår båt?
Först hämtar ni nyckel till bom och båt samt betalar båtavgift (ej swish) hos Fiske o Sportboden vid Österportstorg i Ystad.
Sedan är det enklast att köra från Ystad till Björkadammen. När ni väl kommer till Björkadammen fortsätter ni förbi den. Då kör ni på Björkabyaväg. Lite längre fram kommer ni till ett kors där ni tar vänster ut på Södra Övedsvägen. Sedan blir det första höger in på Norra Vombvägen. Den tredje vägen till höger svänger ni ner på. Om där då är en bom så är ni helt rätt. Kör in. Tillslut det viktigaste av allt, LÅS BOMMEN EFTER ER!
Eller så är koordinaterna 55.663801, 13.591753 (DD Decimal Degrees)

Fiskeregler Södra delen
1. Fiske får endast bedrivas inom det område av sjön som tillhör Malmö stad.
2. Fiske får endast idkas med metspö, kastspö, pilk och drag.
3. Under ingen del av året får fisk fångas vars längd från nosspets till stjärtfenans yttersta spets understiger: 
Gädda: 45 cm Gös: 45 cm. Fångad fisk, som understiger dessa minimimått, skall återutsläpp i vatten så oskadd som möjligt.
4. Anträffas tjuvfiskare skall anmälan göras till tillsyningsmannen.
5. Fiskekortet skall alltid medhavas vid fiske, samt vid anfordran uppvisas.
6. All jakt och kräftfiske är förbjuden.
7. Efterlämna ej papper, embalage eller annat skräp. Tältning får blott ske på härför anvisad plats. Vid avfärden lämnas denna i städat skick. Öppen eld får under inga förhållanden uppgöras.
8. Fiskekortet får ej överlåtas.
9. Härutöver gäller bestämmelser som länsstyrelsen meddelat för fiskets bedrivande i sjöar och vattendrag inom Skånelän samt de övriga bestämmelser eller anvisningar kommunen utfärdar.
10. Lämna båten ren och snygg, var aktsam om åror och ankare.
11. Skador på båt och/eller tillbehör skall omedelbart anmälas till Per-Olof Hansson hos Fiske o Sportboden vid Österportstorg i Ystad.

Fiskeregler Norra delen
1. Fiske får endast bedrivas med sportfiskeredskap såsom metspö, spinnspö, pimpel, fluga samt drag.
2. Fisket ska bedrivas så att det ej hindrar eller stör yrkes- eller sportfisket.
3. Av Gädda,Gös och Öring högst fem fiskar min.mått 50cm och maxmått 75 cm samt Abborre 10st per dygn. Ål är förbjudet att fånga.
4. Vi fritager oss från alla skador som till äventyrs vållas av fiskekortsinnehavarna.
5. Sportfisket sker på vederbörandes egen risk och ansvar. Använd flytväst!
6. Den person som i något avseende uppträtt olämpligt äger jordägaren rätt att med omedelbar verkan utestängas från rätt till fiske.
7. Båtar får ej framföras med en hastighet överstigande 5 knop eller på sådant sätt att det stör fisket eller badlivet.
8. Fiskekortet får ej överlåtas.
9. Härutöver gäller bestämmelser som länsstyrelsen meddelat för fiskets bedrivande i sjöar och vattendrag inom Skånelän samt de övriga bestämmelser eller anvisningar kommunen utfärdar.

Råd till dig som fiskar
Ta aldrig upp mer fisk än vad du och din familj kan äta. Avliva omedelbart fångad fisk som du ska behålla. Släpp varsamt tillbaka den fisk du inte kan eller vill behålla och hantera den ej med torra händer, då detta skadar fiskens slemskikt. Tänk på gällande bestämmelser. Visa aktning för naturen. Lämna alltid fiskeplatsen i det skick du vill finna den! Det är vi som ska lämna möjligheterna att fiska i en levande miljö i arv till kommande generationer. Tänk på ditt ansvar! Följ angivna bestämmelser annars kan fiskbestånden tillfogas obotlig skada.

Skitfiske på er!