Art-Tävling 2021

 

EFTERSOM VI HAR PROBLEM MED HEMSIDAN SKÖTS ART-TÄVLINGEN PÅ FACEBOOK AV TOMAS LINDHOLM DETTA ÅRET!

 
Abborre
Benlöja
Berggylta
Bergskädda
Björkna
Blågyltra
Braxen
Elritsa
Fenknot
Fjärsing
Glyskolja
Gråsej
Gräskarp
Gädda
Gärs
Gös
Harr
Id
Karp
Knot
Kungstobis
Lerstubb
Makrill
Mört
Nors
Näbbgädda
Regnbåge
Ruda
Röding
Rödspätta
Rötsimpa
Sandskädda
Sandstubb
Sarv
Sill
Sjustrålig Smörbult
Skrubbskädda
Skärsnultra
Slätvar
Småspigg
Stensnultra
Storspigg
Sutare
Svart Smörbult
Svartmunnad Smörbult
Tånglake
Tångspigg
Öring
Totalt
Tomas Lindholmxxxx4
Stefan Moströmxxxx4
Thomas Johanssonx1
Johan Ljunglyckax1