Tävlingsregler

Tävlingsregler för YAFK´s art-tävling

  • Första Januari till sista December under året i fråga.
  • Endast fiskar fångade i Sverige.
  • Alla fiskesätt med spö är tillåtna.
  • Vikt/storlek spelar ingen roll.
  • Bild på din fisk skickas till Patrik på facebook eller mail till patrik.eneroth (at) gmail.com (märk Art-tävling). Vid svårbestämda arter hjälper fler bilder.
  • Svårbestämda arter skall godkännas av tävlingsledningen.
  • Fisket pågår hela året men sista inlämningsdag är den sista december. Fångas en fisk den siste ska bild/bilder skickas in samma dag.
  • Skulle två eller flera personer sluta på samma antal arter delas priset mellan dessa.
  • Flest arter vinner!

Tävlingsregler för YAFK´s klubbmästerskap

Deltävling Pimpel

Säkerhetsbestämmelser

Isens bärkraftighet skall kontrolleras. Isdubbar skall
medföras väl synligt runt halsen.

Tävlingsplats

Avstånd mellan fiskande bör ej vara mindre än 5 meter.

Start och förflyttning

Tävlingen utgår från båtplatsen i Snogeholmssjön på utsatt tid.

Fiskemetoder

Isborr skall stå nedborrad i isen mellan varje borrning för
att undvika olyckor. Tävlande får endast använda ett redskap
samtidigt. Upphängare får inte användas. Mäskning är inte tillåtet.

Avlivning av fisk

Fångad fisk skall avlivas omedelbart efter upptagandet.

Invägning

All fisk accepteras oberoende av art eller storlek. Fisket
skall avbrytas i god och all fisk lämnas till invägning inom fastställd
tid. Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in
fri från is och snö. Ingen fisk fås lämnas kvar på isen.

Resultat

1 Poäng per fisk plus 2 poäng per påbörjat hg fisk

Deltävling Näbbgäddefiske

Fiske sker från land eller brygga. Vadare är tillåtna.

Säkerhetsbestämmelser

Beroende på lokala förhållanden lämnar arrangören rekommendationer.
Allt annat ansvar ligger på deltagaren.

Start och förflyttning

Tävlingen utgår från klubbstugan vid revhaken på utsatt tid.

Fiskemetoder

Fisket skall bedrivas med spö, rulle och lina. Valfritt spinn,
haspel eller fluga. Håv får användas för bärgning av krokad
fisk. Keep.net för förvaring av levande fisk får användas.

Avlivning av fisk

Fisk avsedd för invägning skall avlivas. Övrig fisk återutsättas.

Invägning

Fisket skall avbrytas i god tid och fisk lämnas till invägning
inom fastställd tid Endast 5 fiskar av arten Näbbgädda godkänns
för invägning. Fångad fisk skall vägas in fri från gräs,
sand, lera o.d.

Resultat

1 Poäng per fisk plus 2 poäng per påbörjat hg fisk.

Deltävling Öringfiske

Fiske sker från land eller brygga. Vadare är tillåtna.

Säkerhetsbestämmelser

Beroende på lokala förhållanden lämnar arrangören rekommendationer.
Allt annat ansvar ligger på deltagaren.

Start och förflyttning

Tävlingen utgår från klubbstugan vid revhaken på utsatt tid.

Fiskemetoder

Fisket skall bedrivas med spö, rulle och lina. Valfritt spinn,
haspel eller fluga. För övrigt skall allt fiske ske på ett sportmannamässigt
sätt. Håv får användas för bärgning av krokad fisk.

Avlivning av fisk

All fisk som ej håller lagstadgat minimått ( 50cm för öring
och 60cm för lax) eller, uppfyller värdet 1 enl. Fultonformeln,
skall återutsättas. Fisk som tas upp för invägning skall omedelbart avlivas

Invägning

Fisket skall avbrytas i god tid och fisk lämnas till invägning
inom fastställd tid. All laxartad fisk som uppfyller mått enl.
ovan godkänns. Fångad fisk skall vägas in fri från gräs, sand,
lera o.d.

Resultat

1 Poäng per fisk plus 2 poäng per påbörjat hg fisk.

Deltävling Gäddfiske

Fiske sker från land, alt hyrd båt om detta går att ordna.
Säkerhetsbestämmelser.
Beroende på lokala förhållanden lämnar arrangören rekommendationer.
Allt annat ansvar ligger på deltagaren.

Start och förflyttning

Tävlingen utgår från båtplatsen i Sövdesjön.

Fiskemetoder

Fisket skall bedrivas med spö, rulle och lina. Valfritt spinn,
haspel eller fluga. Håv får användas för bärgning av krokad
fisk.

Avlivning av fisk

All fisk som ej håller lagstadgat minimått (40cm) skall
återutsättas. Godkänd fisk avsedd för invägning mäts, vägs, fotograferas och släpps tillbaka.

Invägning

Fisket skall avbrytas i god tid och fisk lämnas till invägning
inom fastställd tid. Fångad fisk skall vägas in fri från gräs,
sand, lera o.d.

Resultat

1 Poäng per fisk plus 2 poäng per påbörjat hg fisk.

Deltävling mete

Fiske sker från land alt. Brygga. Vadare är tillåtna.

Säkerhetsbestämmelser

Beroende på lokala förhållanden lämnar arrangören rekommendationer.
Allt annat ansvar ligger på deltagaren.

Start och förflyttning

Tävlingen utgår från båtplatsen i Snogeholmssjön på utsatt tid.

Fiskemetoder

Tävlande får använda spö med rulle och fri linlängd eller
spö av valfri längd. Tävlande får endast fiska med ett spö och
en enkelkrok åt gången. Håv får endast användas vid bärgning
av krokad fisk.
Mäskning är tillåten.

Avlivning av fisk

Fångad fisk som ej förvaras i keep-net skall avlivas omedelbart
efter upptagandet. Fisk som ej håller lagstadgat mått
(gädda 40cm) skall omedelbart återutsättas.

Invägning

All fisk oberoende av art accepteras. Fisket skall avbrytas
i god tid och fisk lämnas till invägning inom fastställd tid. Fångad
fisk skall vägas in fri från gräs, sand, lera o.d.

Resultat

1 Poäng per fisk plus 2 poäng per påbörjat hg fisk.

Deltävling Plattfisk

Fisket sker från land eller brygga. Vadare är tillåtna.

Säkerhetsbestämmelser

Beroende på lokala förhållanden lämnar arrangören rekommendationer.
Allt annat ansvar ligger på deltagaren.

Start och förflyttning

Tävlingen utgår från klubbstugan vid revhaken på utsatt tid.

Fiskemetoder

Fisket skall bedrivas med spö, rulle och lina. Valfritt spinn,
haspel eller fluga. För övrigt skall allt fiske ske å ett sportmannamässigt
sätt. Håv får användas för bärgning av krokad fisk.

Avlivning av fisk

Fisk avsedd för invägning skall avlivas. Minimimåttet är 20cm.

Invägning

Fisket skall avbrytas i god tid och fisk lämnas till invägning
inom fastställd tid. All plattfisk godkäns. Fångad fisk skall vägas in fri från gräs, sand, lera o.d.

Resultat

1 Poäng per fisk plus 2 poäng per påbörjat hg fisk.

Deltävling Abborre

Fiske sker från land, alt hyrd båt om detta går att ordna.

Säkerhetsbestämmelser

Beroende på lokala förhållanden lämnar arrangören rekommendationer.
Allt annat ansvar ligger på deltagaren.

Start och förflyttning

Tävlingen utgår från båtplatsen i Sövdesjön.

Fiskemetoder

Fisket skall bedrivas med spö, rulle och lina. Valfritt spinn,
haspel eller fluga. Håv får användas för bärgning av krokad
fisk.

Avlivning av fisk

Godkänd fisk avsedd för invägning mäts, vägs, fotograferas och släpps tillbaka.

Invägning

Fisket skall avbrytas i god tid och fisk lämnas till invägning
inom fastställd tid. Fångad fisk skall vägas in fri från gräs, sand,
lera o.d.

Resultat

Totallängd av 3 abborrar gäller som resultat.