Kontakt

Har du frågor kan du kontakta någon av oss.
Ordförande: Per-Olof Hansson; 0705-770862
Sekreterare: Thomas Leijon; 0705-358730
Kassör: Torgny Christiansson; 0739-824552
Mailadress: info@yafk.com